Pages

Sunday, March 25, 2007

ईतिहास खोतल्दै ।


चीनसँग नेपालको सम्बन्धको लामो ईतिहास भएपनिहामीले त्यसलाई खोतल्ने प्रयास गरेकै छैनौ । देशको लगभग एक् हजार किलोमीटर सिमाना जोडिएकोछिमेकीसँग खोई त सामाजिक र सास्कृत्यिक नाताजोडने बाटाहरु?

No comments: