Pages

Friday, April 13, 2007

भेडाको उनको गलबन्दी ।

हेर्दा धागो बुनिरहेको यो दृश्य खासै असर गर्ने खालको नहोला।

तर भेडाको उनलाई रुवा कातेको जस्तै सुरुमा सुद्द धागो बनाईन्छ ।

घरेलु प्रविधिको गलबन्दी रु ४०० पर्ने थाहा पाएर मलाई हाम्रो बजारको सम्भावना बुझ्न मन लागेको थियो।

खोइ कुनै निकाय छ, त्यसको सोधखोज र अनुसन्धान गर्ने?

No comments: